มีรถ ต้องมีประกันภัยพ.ร.บ.

บริษัท ตั้งใจกลการ จำกัด
มีรถ ต้องมีประกันภัยพ.ร.บ.


Thursday 26 August 2021
มีรถ ต้องมีประกันภัยพ.ร.บ. มีความคุ้มครองตามกฎหมาย เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ ตามสัญญาเช่าซื้อ มีหน้าที่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ. ตามกฎหมาย ถ้าไม่ทำจะมีความผิด โดยกฎหมายได้กำหนดโทษเอาไว้ ดังนี้
มีรถ ต้องมีประกันภัยพ.ร.บ.

เจ้าของรถ ที่ไม่จัดทำประกันภัย พ.ร.บ. มีความผิด มีโทษปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท ผู้ที่นำรถที่ไม่มีประภัน พ.ร.บ.มาใช้ มีความผิดมีโทษปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท และในกรณีที่เป็นเจ้าของรถที่ไม่จัดทำประกันภัย พ.ร.บ. และได้นำรถคันนั้นมาใช้ จะมีความผิดทั้ง 2 กระทงความผิด มีโทษปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม ได้ที่บริษัทกลางฯ โทร 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง ขอบคุณข้อมูลจากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
มีรถ ต้องมีประกันภัยพ.ร.บ.


ข่าวสารที่คล้ายกันnakhonsidee.com