Home / Policy

ข้อกำหนด / นโยบาย Policy

ข้อกำหนด / นโยบายของเรา

- ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า ราคา Size สี และรูปแบบของสินค้า ก่อนกดยืนยันการซื้อทุกครั้ง

- เมื่อสั่งสินค้าและชำระเงินแล้ว ทางร้านไม่รับคืนสินค้า ยกเว้นกรณีลูกค้าได้รับสินค้าผิด หรือสินค้ามีความชำรุดเสียหาย (เฉพาะกรณีที่เกิดจากความผิดของทางร้านเท่านั้น)


การสั่งซื้อสินค้าง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก

1. เลือกสินค้า เพิ่มสินค้าลงตะกร้า สามารถเลือก ไซส์ สี รูปแบบของสินค้าได้

2. เมื่อเลือกสั่งสินค้าครบแล้ว กด "ดำเนินการต่อ"

3. กรอกที่อยู่ สำหรับจัดส่งสินค้า (หากมีการสมัครสมาชิกไว้แล้ว จะขึ้นที่อยู่ที่กรอกไว้ให้อัตโนมัติ)

4. ดำเนินการสั่งสินค้า (ระบบจะส่งอีเมลล์ยืนยันการรับ Order ของท่าน)

5. ลูกค้าทำการโอนเงิน และแจ้งการโอนเงินผ่านระบบ

6. ทางเราตรวจเช็ค และส่ง Email ยืนยันการชำระเงิน พร้อมหมายเลขพัสดุ

7. Final รอรับสินค้าของท่าน เราหวังว่าท่านจะมีความสุขกับสินค้าที่สั่งจากเรา


ข้อกำหนดและนโยบาย

1. ก่อนทำการสั่งซื้อ / จอง ท่านต้องตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องก่อนกดยืนยันการสั่งซื้อทุกครั้ง

2. เมื่อทำการสั่งซื้อ / จอง และมีการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกและไม่คืนเงิน ในทุกกรณี ยกเว้นแต่ตรวจเช็คแล้วเป็นความผิดพลาดของระบบ หรือ ทาง tangjaikonlakan เอง

3. หากเกิดปัญหา หรือการจอง หรือการเข้ารับบริการ ให้ท่านติดต่อโดยด่วนโดยแจ้งกลับมาที่เบอร์ 075270870
พร้อมแจ้งเหตุผล เหตุการณ์ และรายละเอียดต่างๆ

4. กรณีต้องการเปลี่ยนสินค้า สามารถเปลี่ยนได้โดยมีค่าธรรมเนียม เริ่มต้น 30 บาท


ข้อมูลที่ร้านค้าจัดเก็บ & วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ นโยบายการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลทั้งรูปแบบการบันทึกทั้งแบบเอกสารและไม่ใช่เอกสาร ซึ่งมีการแสดงข้อมูลระบุตัวบุคคล ซึ่งทำให้ผู้ที่ถือข้อมูลนั้นสามารถยืนยันตัวบุคคลได้โดยตรง หรือตามองค์ประกอบ หรือเมื่อนำไปรวมกับข้อมูลด้านอื่นๆ จะทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลผู้นั้นได้อย่างแน่นอน ในทุกกรณี

2. ระหว่างระยะเวลาที่ท่านใช้ระบบและบริการจากเรา เราต้องทำการเก็บข้อมูลบุคคลจากท่าน ดังนี้

- ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด

- ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่สำหรับจัดส่งใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ที่อยู่สำหรับส่งพัสดุ Email และเบอร์โทรศัพท์

- ข้อมูลบัญชี เช่น รายละเอียดการชำระเงิน ช่องทางการชำระเงิน

- ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อและการชำระเงินถึงท่านและจากท่าน และรายละเอียดอื่นของสินค้าและบริการที่ท่านได้ซื้อหรือได้รับผ่านแพลตฟอร์ม

- ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IPADDRESS ข้อมูลการเข้าใช้ ชนิดและรุ่นของบราวเซอร์ Application ภาษา การตั้งเขตเวลาและสถานที่ ชนิดและรุ่นของโปรแกรมเสริมของบราวเซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม รหัสสากลประจำอุปกรณ์เคลื่อนที่ (IMEI) หมายเลขประจำเครื่อง และข้อมูลและเทคโนโลยีอื่นของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม

- ข้อมูลโปรไฟล์ เช่น Username และ Password ของท่าน คำสั่งซื้อและประวัติการสั่งซื้อของท่าน ความสนใจ ผลตอบรับต่างๆ แต่ละกิจกรรม โปรโมชั่น

- ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลว่าท่านใช้งาน Platform สินค้าและการบริการ พฤติกรรมการใช้งาน

- ข้อมูลสถานที่ เช่น เมื่อมีการกด Share สถานที่เพื่อความแม่นยำของการส่งสินค้า

- ข้อมูลทางการตลาด เช่น ข้อมูลบริการและสินค้าที่ท่านสนใจเป็นพิเศษ

3. ท่านต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง และทำให้เป็นปัจจุบัน เรามีสิทธิร้องขอเอกสารยืนยันตัวตนจากท่านได้ทุกเมื่อ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบผู้ใช้และลูกค้าของเรา

4. ท่านสามารถเข้าถึงระบบและแก้ไขข้อมูลส่วนที่ท่านไว้ให้ได้ทุกเมื่อ ยกเว้นช่วงเวลาปิดปรับปรุงระบบ

5. ข้อมูลที่ท่านได้นำมาเปิดเผยกับเราท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอม หนังสืออนุญาต และการอนุญาตตามที่จำเป็นจากบุคคลภายนอกดังกล่าวให้นำมาเปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เรา และให้เราเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

6. หากท่านสมัครเป็นผู้ใช้ของเราจาก Social ใดๆก็ตาม ท่านยืนยันให้เข้าถึงข้อมูลตามนโยบายของเราข้างต้น

7. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บอาจถูกใช้หรือเผยแพร่หรือโอนให้แก่บุคคลภายใน และ ภายนอก สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังต่อไปนี้

- เพื่อปรับปรุงระบบ และประสิทธิภาพการใช้งาน

- เพื่อตอบคำถาม ข้อตกลง ข้อโต้แย้ง ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่าน Agency

- เพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อที่ส่งเข้ามาผ่านทางระบบ

- เพื่อแจ้งสถานะสินค้าจากเราและผู้ให้บริการจากภายนอก

- เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

- เพื่อยืนยันตัวตนสำหรับจับกรณีมีการเจาะระบบ หรือจงใจทุจริตหรือทำลายระบบ

- เพื่อปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสมกับผู้ใช้

- เพื่อทำการวิจัย และ สถิติของผู้ใช้


ระยะเวลาการเก็บข้อมูล & การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

1. เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่จำเป็นจะต้องมีการใช้งานหรือเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

2. เราจะยุติการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและนำข้อมูลของท่านออก โดยทันทีที่เห็นสมควรแล้วว่าไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจใด


กรณีเจ้าของข้อมูลต้องการเรียกร้องข้อมูล คำถาม ข้อกังวล คำแนะนำหรือข้อเรียกร้องอื่นๆ

- หากท่านมีคำถามใดเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูล หรือในกรณีที่เจ้าของข้อมูลต้องการเรียกร้องเกี่ยวกับข้อมูลของตน สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง เบอร์โทรศัพท์?075270870?หรืออีเมลล์ tangjaikonlakan@gmail.com


นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว


- การเก็บข้อมูลส่วนตัว ทางร้านได้ให้บริการความปลอดภัยให้กับท่าน ( ต่อจากนี้จะเรียกว่า*เว็บไซต์* ) เมื่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของเราทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้งานเพื่อการประชาสัมพันธ์ โฆษณา และสั่งซื้อสินค้าในนามร้าน Tangjaikonlakan เท่านั้น
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆก็ตามบนหน้าเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มมีผลต่อกิจกรรมและเนื้อหาของข้อมูลที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยไม่มีผลย้อนหลัง ซึ่งท่านสามารถอ่านและติดตามได้เป็นระยะผ่านทาง www.tangjaikonlakan.com?เพื่อท่านได้รับทราบและจะได้เข้าใจในนโยบายของเราและความเป็นส่วนตัวของท่าน

- ข้อมูลสาธารณะ โปรดทราบว่าหากท่านเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองในรูปแบบเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เช่น Facebook, Line,?หรือ?Twitter?รวมทั้งในองค์ประกอบเนื้อหาที่คุณให้กับเราเอง เราจะพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้เป็น ข้อมูลสาธารณะ มิได้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

- เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเราจะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของท่านในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้นการสั่งซื้อสินค้า และ การจัดส่งสินค้า

1. สั่งซื้อผ่านเพจ Facebook : ตั้งใจกลการ

2. สั่งซื้อช่องทาง เว็บไซต์ www.tangjaikonlakan.com?ดังนี้
คลิก "เพิ่มสินค้าลงตะกร้า" เมื่อคุณต้องการสั่งสินค้า
คลิก "เลือกสินค้าเพิ่มเติม" เมื่อคุณต้องการเลือกสินค้าอื่นเพิ่มเติม
คลิก "อัพเดทตะกร้าสินค้า" เมื่อคุณต้องการทราบยอดการสั่งซื้อทั้งหมดที่คุณได้กดเลือกไว้
คลิก "ดำเนินการต่อ" เมื่อคุณสั่งสินค้าครบแล้ว

จากนั้นเข้าสู่หน้า
" ตรวจสอบรายการสินค้าของคุณ?(สำคัญมาก**) "

- "ช่องทางการชำระเงิน" เลือกและตรวจสอบให้ถูกต้องตามความต้องการก่อนชำระค่าสินค้า

- เมื่อท่านตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก "ดำเนินการสั่งสินค้าและชำระเงิน"

เมื่อท่านยืนยันการสั่งซื้อแล้ว ทางเราจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ

nakhonsidee.com