Home / About

เกี่ยวกับเรา About us

บริษัท ตั้งใจกลการ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2528 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง และสูล นอกเหนือจากงานขายที่เราการันตรีด้วยผลงานมาโดยตลอด เรายังเคียงคู่กับสังคม ไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆ เช่น โครงการตั้งใจให้สังคม การบริจาคโลหิตต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ กิจกรรมSafetyขับขี่ปลอดภัย สนามเด็กเล่นเพื่อน้อง ส่งเสริมการศึกษา เมื่อมีภัยไม่ทิ้งกันตั้งใจกลการลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้พี่น้องประชาชน และสนับสนุนอุปกรณ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เรามุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้ความซื่อสัตย์ สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา พัฒนาปรับปรุงในเรื่องงานบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในสินค้าและงานบริการของเราต่อไป ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า "ตั้งใจ" สู่บริษัทชั้นนำระดับประเทศในธุรกิจรถจักรยานยนต์ครบวงจร ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน