สาขาชะอวด 2

นครศรีธรรมราช
ที่อยู่ 24,26 ม.1 ถ.รถไฟสาย 2 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

โทร.081-7371258


สาขาอื่นๆnakhonsidee.com