สาขาสี่แยกเบญฯ

นครศรีธรรมราช
ที่อยู่  51/7-9 ม.3 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

โทร  081-7371247สาขาอื่นๆnakhonsidee.com