ส่งกำลังใจและสนับสนุนถุงยังชีพ

ตั้งใจให้สังคม

จำนวนผู้เข้าชม : 872 ครั้ง
เพิ่มสู่ตะกร้าดู Products อื่น

เรายังคงเดินหน้าส่งมอบความห่วงใยให้กับทีมแพทย์และผู้ป่วยทุกท่าน ครั้งนี้?ตั้งใจกลการ?เดินทางสู่จังหวัดพัทลุง เพื่อสนับสนุนถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภคให้กับโรงพยาบาลสนามค่ายบริรักษ์ จ.พัทลุง ร่วมสู้ภัยโควิด-19 เราจะก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน?

nakhonsidee.com