มื้อห่วงใยจากตั้งใจกลการ

ตั้งใจให้สังคม

จำนวนผู้เข้าชม : 910 ครั้ง
เพิ่มสู่ตะกร้าดู Products อื่น

ความสุขเกิดจากการให้ สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ตั้งใจกลการ มอบอาหารและน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลตะโหมด เพื่อแสดงถึงความห่วงใย และส่งเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ในสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 เราจะก้าวผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปด้วยกัน
nakhonsidee.com