สวมหมวกกันน็อคให้กับคนที่คุณรัก

ตั้งใจให้สังคม

จำนวนผู้เข้าชม : 1384 ครั้ง
เพิ่มสู่ตะกร้าดู Products อื่น

ตั้งใจกลการขอเป็นส่วนหนึ่งของการให้สังคม มอบหมวกกันน็อคให้สถานีตำรวจภูธร จังหวัดพัทลุง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และบริการประชาชนอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ตั้งใจกลการทำมาอย่างต่อเนื่องทั้งยังอาสาไปเยี่ยมน้องๆตามโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงเพื่อรณรงค์ส่งเสริมภายใต้กับกิจกรรม Safety ขับขี่ปลอดภัย ให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานต่างๆ และชุมชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการการสวมหมวกกันน็อค การปฎิบัติตามกฎจราจร และการใช้รถใช้ถนน เป็นที่น่ายินดีมากๆ ที่ตั้งใจกลการได้เป็นส่วนหนึ่งทำให้เห็นถึงความสำคัญในการใส่หมวกกันน็อคเพิ่มขึ้น รักใครให้ใส่หมวกนะคะ

nakhonsidee.com