มอบเงินสนับสุนนการแข่งขันฟุตบอล

ตั้งใจให้สังคม

จำนวนผู้เข้าชม : 1193 ครั้ง
เพิ่มสู่ตะกร้าดู Products อื่น

ตั้งใจกลการ มอบเงิน 1,000?บาท และน้ำดื่มสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลการกุศลของกลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านห้วยหาร อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลการกุศลของกลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านห้วยหารในครั้งนี้เพื่อสบทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เป็นทุนการศึกษา และจัดซื้อรถกู้ภัยให้กับชุมชนบ้านไม้หลา
nakhonsidee.com