อบรมพัฒนาทักษะฝีมือช่าง

บริษัท ตั้งใจกลการ จำกัด

จำนวนผู้เข้าชม : 1227 ครั้ง
เพิ่มสู่ตะกร้าดู Products อื่น

บริษัทตั้งใจกลการ จำกัด จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือช่าง ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้ความรู้โดยช่างชำนาญการพิเศษ เพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญ สร้างการบริการที่ประทับใจ ให้ก้าวไปสู้ระดับนายช่างมืออาชีพ ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาและอาการของรถจักรยานยนต์
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าและยกระดับสู่ความเป็นมาตรฐานสากลnakhonsidee.com