ให้เลือดผ่าวิกฤต COVID-19

ตั้งใจไม่ทิ้งกัน COVID-19 เราต้องรอด

จำนวนผู้เข้าชม : 1225 ครั้ง
เพิ่มสู่ตะกร้าดู Products อื่น

ให้โลหิต = ให้ชีวิต ตั้งใจกลการ ขอขอบคุณฮีโร่ทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ตลอดจนภาคธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ร่วมด้วยสภากาชาดไทย ที่มาเป็นส่วนหนึ่งของการให้ในครั้งนี้?#ตั้งใจกลการขอสานต่อความดีสู่สังคมnakhonsidee.com