Safety อบรมขับขี่ปลอดภัย

โรงเรียนบ้านควนประ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
Safety อบรมขับขี่ปลอดภัย

ความรู้ พร้อม ทักษะ พร้อม ของรางวัล พร้อม
วันนี้ตั้งใจกลการพร้อมไปจัด "กิจกรรม SAFETY อบรมขับขี่ปลอดภัย"
ให้กับน้องๆอนุบาลถึงป.6 ที่โรงเรียนบ้านควนประ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
เพราะความปลอดภัยของทุกคนคือความสำเร็จของเรา
ด้วยความห่วงใยจาก ตั้งใจกลการ

Monday 30 November -0001

ข่าวสารที่คล้ายกันnakhonsidee.com