ตั้งใจกลการปันใจคืนสังคม

มอบหมวกกันน็อกแก่ขนส่งจังหวัดพัทลุง
ตั้งใจกลการปันใจคืนสังคม

ตั้งใจกลการให้สังคม มอบหมวกกันน็อกให้กับขนส่งจังหวัดพัทลุง
ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย เพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน ควรต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ต้องเดินทางและต้องมีสติไม่ประมาททุกครั้งที่ขับขี่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่อยู่เสมอ

Monday 30 November -0001

ข่าวสารที่คล้ายกันnakhonsidee.com