บริจาคโลหิตต้อนรับวันแม่

ตั้งใจให้สังคม
บริจาคโลหิตต้อนรับวันแม่Saturday 06 August 2022
"โลหิต" หรือ "เลือด" เป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญในการใช้รักษาผู้ป่วย ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีผู้ที่สามารถคิดค้นสิ่งใดมาใช้ทดแทนโลหิตได้ จึงจำเป็นต้องมีการรับบริจาคโลหิตจากคน เพื่อให้ได้มาซึ่งโลหิตสำหรับใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วย
บริจาคโลหิตต้อนรับวันแม่

ตั้งใจกลการร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมร่วมรับบริจาคโลหิตเพื่อนำไปต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ กิจกรรมครั้งนี้จัดที่บริษัทตั้งใจกลการ จำกัด สาขาร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19
บริจาคโลหิตต้อนรับวันแม่

0
บริจาคโลหิตต้อนรับวันแม่

0
บริจาคโลหิตต้อนรับวันแม่

0
บริจาคโลหิตต้อนรับวันแม่

0
บริจาคโลหิตต้อนรับวันแม่

0
บริจาคโลหิตต้อนรับวันแม่


ข่าวสารที่คล้ายกันnakhonsidee.com