ผู้โชคดีช้อปใช้ชิงซีซั่น2

บริษัท ตั้งใจกลการ จำกัด
ผู้โชคดีช้อปใช้ชิงซีซั่น2

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุก ๆ ท่าน ที่ได้รับทองคำจากแคมเปญใหญ่ช้อป ใช้ ชิง ซีซั่น 2 รวยเปรี้ยงไม่เกี่ยงซีซี โชคทองจากฮอนด้าโดยมอบโชคใหญ่ให้กับผู้ซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่น ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาตั้งใจกลการ จำกัดขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในรถจักรยานยนต์ฮอนด้า และสนับสนุนทางร้านมาโดยตลอด


Tuesday 09 October 2564
ขอแสดงความยินดีกับ คุณวราภรณ์ ก้านแก้ว ผู้โชคดีได้รับทองคำน้ำหนัก 10 บาท
ผู้โชคดีช้อปใช้ชิงซีซั่น2

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุชาติ ชุมสมบูรณ์ ผู้โชคดีได้รับทองคำน้ำหนัก 1 บาท
ผู้โชคดีช้อปใช้ชิงซีซั่น2

ขอแสดงความยินดีกับ คุณชูศรี ศรีนันทพันธ์ ผู้โชคดีได้รับทองคำน้ำหนัก 2 สลึง
ผู้โชคดีช้อปใช้ชิงซีซั่น2

ขอแสดงความยินดีกับ คุณทิพย์วัลย์ บุญเพชร ผู้โชคดีได้รับทองคำน้ำหนัก 2 สลึง
ผู้โชคดีช้อปใช้ชิงซีซั่น2

ขอแสดงความยินดีกับ คุณมนตรี เสาวรัญ ผู้โชคดีได้รับทองคำน้ำหนัก 2 สลึง
ผู้โชคดีช้อปใช้ชิงซีซั่น2

ขอแสดงความยินดีกับ คุณศิริวรรณ ม่วงทอง ผู้โชคดีได้รับทองคำน้ำหนัก 2 สลึง
ผู้โชคดีช้อปใช้ชิงซีซั่น2

ขอแสดงความยินดีกับ คุณบุบผา พรหมเจริญ ผู้โชคดีได้รับทองคำน้ำหนัก 2 สลึง
ผู้โชคดีช้อปใช้ชิงซีซั่น2

ขอแสดงความยินดีกับ คุณละมัย นาคกรี ผู้โชคดีได้รับทองคำน้ำหนัก 1 สลึง
ผู้โชคดีช้อปใช้ชิงซีซั่น2

ขอแสดงความยินดีกับ คุณอุมาพร นิยมเดชา ผู้โชคดีได้รับทองคำน้ำหนัก 1 สลึง
ผู้โชคดีช้อปใช้ชิงซีซั่น2

ขอแสดงความยินดีกับ คุณวราลักษณ์ บุญยืน ผู้โชคดีได้รับทองคำน้ำหนัก 1 สลึง
ผู้โชคดีช้อปใช้ชิงซีซั่น2

ขอแสดงความยินดีกับ คุณชนิกานต์ หมาดโส๊ะ ผู้โชคดีได้รับทองคำน้ำหนัก 1 สลึง
ผู้โชคดีช้อปใช้ชิงซีซั่น2

ขอแสดงความยินดีกับ คุณก่อด๊ะน๊ะ หมันเส็น ผู้โชคดีได้รับทองคำน้ำหนัก 1 สลึง
ผู้โชคดีช้อปใช้ชิงซีซั่น2


ข่าวสารที่คล้ายกันnakhonsidee.com