ส่งกำลังใจและสนับสนุนถุงยังชีพ

ตั้งใจให้สังคม
ส่งกำลังใจและสนับสนุนถุงยังชีพ

เรายังคงเดินหน้าส่งมอบความห่วงใยให้กับทีมแพทย์และผู้ป่วยทุกท่าน ครั้งนี้ตั้งใจกลการเดินทางสู่จังหวัดพัทลุง เพื่อสนับสนุนถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภคให้กับโรงพยาบาลสนามค่ายบริรักษ์ จ.พัทลุง ร่วมสู้ภัยโควิด-19 เราจะก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกันThursday 13 September 2564

ข่าวสารที่คล้ายกันnakhonsidee.com