มื้อห่วงใยจากตั้งใจกลการ

ตั้งใจให้สังคม
มื้อห่วงใยจากตั้งใจกลการ

ความสุขเกิดจากการให้ สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ตั้งใจกลการ มอบอาหารและน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลตะโหมด เพื่อแสดงถึงความห่วงใย และส่งเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ในสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 เราจะก้าวผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปด้วยกัน

Tuesday 11 September 2564

ข่าวสารที่คล้ายกันnakhonsidee.com