เติมรอยยิ้มให้ร้านอาหาร

ตั้งใจให้สังคม
เติมรอยยิ้มให้ร้านอาหาร

  • เติมรอยยิ้มให้ร้านอาหาร ตั้งใจกลการ บุกมาเยือนถึง ร้านดอลลาร์สเต๊ก ร้านอาหารร้านเด็ด ร้านดัง ในตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยสั่งข้าวกล่องจำนวน 50 กล่อง นำไปมอบให้กับทีมแพทย์และผู้ป่วยโรงพยาบาลตะโหมด และเพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารในชุมชนให้ผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

Tuesday 11 September 2564
0
เติมรอยยิ้มให้ร้านอาหาร

0
เติมรอยยิ้มให้ร้านอาหาร

0
เติมรอยยิ้มให้ร้านอาหาร


ข่าวสารที่คล้ายกันnakhonsidee.com