จัดซื้อวัคซีนมอบให้พนักงาน

บริษัท ตั้งใจกลการ จำกัด
จัดซื้อวัคซีนมอบให้พนักงาน

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง ตั้งใจกลการ ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บุคลากรใส่ใจดูแลสุขภาพ ผ่านการมอบสวัสดิการซีนวัคซีน ซิโนฟาร์ม ให้กับพนักงาน เนื่องจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดความรุนแรงของโรค และยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและสังคมส่วนรวมอีกด้วย ตั้งใจกลการขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและปลอดภัย


Tuesday 10 August 2021
0
จัดซื้อวัคซีนมอบให้พนักงาน

0
จัดซื้อวัคซีนมอบให้พนักงาน

0
จัดซื้อวัคซีนมอบให้พนักงาน

0
จัดซื้อวัคซีนมอบให้พนักงาน

0
จัดซื้อวัคซีนมอบให้พนักงาน

0
จัดซื้อวัคซีนมอบให้พนักงาน

0
จัดซื้อวัคซีนมอบให้พนักงาน

0
จัดซื้อวัคซีนมอบให้พนักงาน

0
จัดซื้อวัคซีนมอบให้พนักงาน

0
จัดซื้อวัคซีนมอบให้พนักงาน

0
จัดซื้อวัคซีนมอบให้พนักงาน


ข่าวสารที่คล้ายกันnakhonsidee.com