ตั้งใจกลการหนุนนักรบด่านหน้า

ตั้งใจให้สังคม
ตั้งใจกลการหนุนนักรบด่านหน้า

ตั้งใจกลการ เชื่อเสมอว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้หลายๆ ชีวิตก้าวเดินต่อไปได้ แม้ในวันนี้สิ่งที่เราทุกคนกำลังเผชิญอยู่จะหนักหนาเพียงใดก็ตาม ตั้งใจกลการ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆ ค่อยเติมเต็ม แบ่งปัน และสนับสนุนนักรบด่านหน้าทุกท่าน ที่อดทน เสียสละเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ตัวแทนขององค์กร ได้เดินทางไปมอบชุด PPE (Personal Protective Equipment) จำนวน 20 ชุด นำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค และกระเป๋าผ้าตั้งใจ จำนวน 100 ใบ ให้กับโรงพยาบาลสนามทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฎิบัติหน้าที่และช่วยเหลือผู้ป่วย เราขอเป็นพลังเล็กๆ ที่อยู่เคียงข้างทุกท่าน
Wednesday 04 August 2021

ข่าวสารที่คล้ายกันnakhonsidee.com