มอบน้ำดื่มแทนความห่วงใยสู้ภัยโควิด

ตั้งใจไม่ทิ้งกัน COVID-19 เราต้องรอด
มอบน้ำดื่มแทนความห่วงใยสู้ภัยโควิด

ยังคงส่งต่อความห่วงใยกันอย่างต่อเนื่อง ตั้งใจกลการ และเหลาตัวแทนได้นำน้ำดื่ม และกระเป๋าผ้าตั้งใจ มอบให้กับโรงพยาบาลทุ่งสง เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในวิกฤตินี้ตั้งใจกลการ ขอส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกๆ ฝ่าย ทั้งผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวหรือพักฟื้น สู้ๆนะคร๊า ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณหมอ พยาบาล และทีมบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านให้แข็ง และเป็นกำลังใจหลักที่แข็งแรงให้พ้นวิกฤตินี้ไปด้วยดี


Monday 30 November -0001

ข่าวสารที่คล้ายกันnakhonsidee.com