แจกหน้ากากผ้า 50,000 ชิ้น

ตั้งใจให้สังคม
แจกหน้ากากผ้า 50,000 ชิ้น

ตั้งใจห่วงใยคุณเนื่องสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังระบาดและแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หน้ากากอนามัยขาดแคลนและบางพื้นที่มีราคาสูงเกินไป ตั้งใจกลการ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำหน้ากากผ้าจำนวน 50,000 ชิ้น เพื่อมอบให้กับลูกค้า พนักงาน และส่วนหนึ่งก็นำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ อีกหนึ่งความปลอดภัยที่ตั้งใจกลการมอบให้และขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม
Monday 30 November -0001

ข่าวสารที่คล้ายกันnakhonsidee.com