แจกหน้ากากผ้า 50,000 ชิ้น

ตั้งใจให้สังคม
แจกหน้ากากผ้า 50,000 ชิ้น

ตั้งใจห่วงใยคุณ จากสถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด - 19 ที่ยังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หน้ากากอนามัยขาดแคลน ในบางกรณีก็อาจจะมีราคาสูงเกินกว่าที่กลุ่มคนมีรายได้น้อยจะเข้าถึงได้ ตั้งใจกลการ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โดยได้จัดทำหน้ากากผ้า จำนวน 50,000 ชิ้น เพื่อมอบให้กับลูกค้า พนักงาน และส่วนหนึ่งก็นำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ อีกหนึ่งความปลอดภัยที่ตั้งใจมอบให้และขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม

ข่าวสารที่คล้ายกัน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .