ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลสนาม

ตั้งใจให้สังคม
ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลสนาม

ไม่รู้ว่าฝันร้ายนี้จะผ่านไปตอนไหน บริษัทตั้งใจกลการจำกัด ขอส่งกำลังใจ อยู่เคียงข้างพ่อแม่พี่น้องทุกท่านและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้ COVID-19 ไปด้วยกัน


หลังจากที่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 ระลอก3 จนตอนนี้ได้ลุกลามไปยังทั่วประเทศในแต่ละวันมียอดผู้ป่วยสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกวัน โรงพยาบาลหลายพื้นที่เริ่มที่จะขัดสนเตียงผู้ป่วยเนื่องจากผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยมีจำนวนมาก ทำให้หลายโรงพยาบาลต้องออกมาตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อแก้ปัญหาเตียงคนไข้ไม่พอและแน่นอนว่านอกจากเตียงแล้วสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่อผู้ป่วยและโรงพยาบาลสนามหลายแห่งยังขาดแคลนหนักมาก


บริษัทตั้งใจกลการจำกัด ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น น้ำดื่มจำนวน 200 โหล (2,400 ขวด) , กล่องเก็บเชื้อจำนวน 200 กล่อง , มุ้งจำนวน 200 หลัง และถุงผ้าจำนวน 1,000 ใบ มอบให้โรงพยาบาลสนาม 4 แห่ง

1.โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์

2.โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

3.โรงพยาบาลพระพรหม

4.โรงพยาบาลท่าศาลา

บริษัทตั้งใจกลการจำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งของจำนวนนี้จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก บรรยากาศในการส่งมอบอุปกรณ์อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยและทำตามกฎระเบียบที่ทางรัฐบาลให้ทำอย่างเคร่งครัดขอให้ทุกท่านสู้ๆ อย่าลืมดูแลสุขภาพ ด้วยรักจากตั้งใจกลการ เราจะผ่านห้วงเวลานี้ไปด้วยกัน

    Monday 30 November -0001

    ข่าวสารที่คล้ายกัน    nakhonsidee.com