มอบเงินสนับสุนนการแข่งขันฟุตบอล

ตั้งใจให้สังคม
มอบเงินสนับสุนนการแข่งขันฟุตบอล

ตั้งใจกลการ มอบเงิน 1,000บาท และน้ำดื่มสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลการกุศลของกลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านห้วยหาร อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลการกุศลของกลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านห้วยหารในครั้งนี้เพื่อสบทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เป็นทุนการศึกษา และจัดซื้อรถกู้ภัยให้กับชุมชนบ้านไม้หลา


Monday 30 November -0001

ข่าวสารที่คล้ายกันnakhonsidee.com