กิจกรรม Safety ขับขี่ปลอดภัย โรงเรียนบ้านห้วยโส จ.นครศรีฯ

ตั้งใจกลการกรุ๊ป
ตั้งใจห่วงใยคุณ
#ตั้งใจกลการ มาให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านห้วยโส จ.นครศรีธรรมราช รณรงค์ให้คนไทย สวมใส่หมวกกันน็อค #รักใครให้ใส่หมวก

#กิจกรรมSafetyขับขี่ปลอดภัย #Safety #สังคมหัวแข็ง

ข่าวสารที่คล้ายกัน