ทอดกฐินสามัคคี

ตั้งใจกลการร่วมสืบสานประเพณีทอดกฐิน
ทอดกฐินสามัคคี

บริษัท ตั้งใจกลการ จำกัด ร่วมสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดสาริการาม ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง

Monday 30 November -0001
บริษัท ตั้งใจกลการ จำกัด ร่วมสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ วัดสาริการาม ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง
ทอดกฐินสามัคคี

การทอดกฐิน เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันตั้งแต่วันแรมค่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง
ทอดกฐินสามัคคี

คำว่า กฐิน แปลว่า ไม้สะดึง คือกรอบไม้ชนิดหนึ่งสำหรับขึงผ้าให้ตึง สะดวกแก่การเย็บ ในสมัยโบราณเย็บผ้าต้องเอาไม้สะดึงมาขึงผ้าให้ตึงเสียก่อน แล้วจึงเย็บเพราะช่างยังไม่มีความชำนาญเหมื่อนสมัยปัจจุบันนี้
ทอดกฐินสามัคคี

และเครื่องมือในการเย็บก็ยังไม่เพียงพอ เหมือนจักรเย็บผ้าในปัจจุบัน การทำจีวรในสมัยโบราณจะเป็นผ้ากฐินหรือแม้แต่จีวรอันมิใช่ผ้ากฐิน ถ้าภิกษุทำเอง ก็จัดเป็นงานเอิกเกริกทีเดียว เช่นตำนานกล่าวไว้ว่า
ทอดกฐินสามัคคี

การทอดกฐิน คือ การนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำห้ารูป แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย จากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น
ทอดกฐินสามัคคี

การทอดกฐินในปัจจุบัน ถือว่าเป็นทานพิเศษ กำหนดเวลาปีหนึ่งทอดถวายได้เพียงครั้งเดียว ตามอรรถกถาฎีกาต่าง ๆ พอกำหนดได้ว่าชนิดของกฐินมีสองลักษณะ คือ จุลกฐิน การทำจีวร พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท ทุกฝ่ายต้องช่วยกันทำให้เสร็จภายในกำหนดหนึ่งวัน ทำฝ้าย ปั่น กรอ ตัด เย็บ ย้อม ทำให้เป็นขันธ์ได้ขนาดตามพระวินัย แล้วทอดถวายให้เสร็จในวันนั้น มหากฐิน คืออาศัยปัจจัยไทยทานบริวารเครื่องกฐินจำนวนมากไม่รีบด่วน เพื่อจะได้มีส่วนหนึ่งเป็นทุนบำรุงวัด คือทำนวกรรมบ้าง ซ่อมแซมบูรณของเก่าบ้าง ปัจจุบันนิยมเรียกกันว่า กฐินสามัคคี
ทอดกฐินสามัคคี

ทอดกฐินสามัคคีปีนี้นอกจาก บริษัทตั้งใจกลการ จะจัดพุ่มกฐินเป็นสะพานบอกบุญครั้งใหญ่แล้ว ยังได้จัดเลี้ยงขนม น้ำดื่ม กาแฟ และโอวัลติน ให้กับผู้ร่วมงานจำนวน 1,000 ชุด พร้อมถวายผ้ากฐิน ด้วยค่ะ ตามไปอิ่มบุญอิ่มใจกับภาพบรรยากาศ ที่แอดนำมาฝากได้เลย
ทอดกฐินสามัคคี

0
ทอดกฐินสามัคคี

0
ทอดกฐินสามัคคี

0
ทอดกฐินสามัคคี

0
ทอดกฐินสามัคคี

0
ทอดกฐินสามัคคี

0
ทอดกฐินสามัคคี


ข่าวสารที่คล้ายกันnakhonsidee.com