ตู้ปันสุข... จุดปันรัก ตั้งใจกลการ

ตั้งใจไม่ทิ้งกัน COVID-19 เราต้องรอด
ตู้ปันสุข... จุดปันรัก ตั้งใจกลการ

ตู้ปันสุข...จุดปันรัก ตั้งใจกลการ

ตั้งใจกลการ ขอช่วยเหลือทุกๆ ท่านที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติCOVID-19 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย โดยเพิ่มจุดบริการ ตู้ปันสุข...จุดปันรัก ณ สาขาร่อนพิบูลย์ เพื่อแบ่งปันสิ่งของและเติมความอิ่มท้องให้กับทุกท่านผ่านตู้ปันสุขนี้ มาร่วมกันเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับแเพื่อมอบสิ่งดีๆด้วยกันได้ #วิกฤตินี้เราจะสู้ไปด้วยกันตู้ปันสุข...จุดปันรัก ตั้งใจกลการ

Monday 30 November -0001

ข่าวสารที่คล้ายกันnakhonsidee.com