ตั้งใจส่งพลังหนุนฮีโร่สู้ภัยโควิด-19

ตั้งใจไม่ทิ้งกัน COVID-19 เราต้องรอด




ตั้งใจส่งพลังหนุนฮีโร่สู้ภัยโควิด-19



Monday 30 November -0001
ตั้งใจส่งพลังหนุนฮีโร่สู้ภัยโควิด 19 การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 บริษัทได้ตระหนักเห็นถึงความเสียสละของคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่ต้องดูแลผู้ป่วย และเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส
ตั้งใจส่งพลังหนุนฮีโร่สู้ภัยโควิด-19

ตั้งใจกลการ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้ ด้วยการส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (PPE : Personal Protective Equipment) และหน้ากากอนามัยN95 ให้โรงพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรค และเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บุคลากรแพทย์
ตั้งใจส่งพลังหนุนฮีโร่สู้ภัยโควิด-19






ข่าวสารที่คล้ายกัน







nakhonsidee.com