ให้เลือดผ่าวิกฤต COVID-19

ตั้งใจไม่ทิ้งกัน COVID-19 เราต้องรอด
ให้เลือดผ่าวิกฤต COVID-19

ให้โลหิต = ให้ชีวิต ตั้งใจกลการ ขอขอบคุณฮีโร่ทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ตลอดจนภาคธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ร่วมด้วยสภากาชาดไทย ที่มาเป็นส่วนหนึ่งของการให้ในครั้งนี้#ตั้งใจกลการขอสานต่อความดีสู่สังคม

Monday 30 November -0001

ข่าวสารที่คล้ายกันnakhonsidee.com